Redactie

De redactie van HERO bestaat uit vooraanstaande personen in vak en wetenschap:

Prof. dr. mr. J.A.A. (Jan) Adriaanse

Dr. M.J.R. (Marc) Broekema

drs. F.P.A.M. (Frank) Driessen RA

drs. E. in 't Groen RV

mr. dr. J. (Jochem) Hummelen

mr. T. (Tjebbe) de Jong

T. (Tjeerd) Krol

Drs. J.E. (Jantine) Hak RA (adjunct hoofdredacteur)

mr. drs. K. (Karen) Harmsen (adjunct hoofdredacteur)

Prof. mr. H (Harold) Koster (hoofdredacteur)

mr. R.M. (Ruben) Leeuwenburgh

mr. dr. S.C.E.F. (Sophie) Moulen Janssen

mr. P. (Piet) Neijt

mr. S. (Stefan) van Rossum

mr. A. (Alice) van der Schee

D. (Didier) Simons

mr. dr. F.A. (Floortje) van Tilburg

drs. M. (Matthijs) Wouterse

mr. S. (Sjoerd) Warringa

mr. R. (Robin) de Wit

P. (Patrick) Zanders

 

 

 

Hieronder leest u het eerste redactioneel als welkom aan de bezoekers.

 

Van de hoofdredactie

 

Proficiat! Dit is uw eerste kennismaking met HERO, een nieuwe online-informatiebron. 

 

HERO is een acroniem, dat wordt gevormd door de beginletters van Herstructurering En Recovery Online. Dat zijn de onderwerpen die in HERO aan bod komen. En dat zijn ook de rechtsgebieden en sectoren waarin de beoogde HERO-lezers werkzaam zijn. HERO is een online-informatiebron met verschillende vormen van voor HERO-lezers adequate informatie die diverse onderwerpen behandelt binnen het juridische en bedrijfseconomische terrein. 

 

HERO komt niet zomaar uit de lucht vallen. De oorsprong van deze online-informatiebron ligt in de praktijk. Met de onlinedatabase wordt relevante content geadresseerd aan (consulting) professionals en academici in herstructurering, recovery, insolventie, waardering en gerelateerde gebieden. Het onlinemagazine wordt een mix tussen praktijk en academische content, waarbij de content continu wordt gepubliceerd. Om overzichtelijk te blijven voor de lezer wordt de content viermaal per jaar gebundeld in een online-pdf.

 

HERO richt zich op juridische en bedrijfseconomische professionals en academici die te maken hebben met herstructurering, recovery, insolventie, waardering en daaraan gerelateerde onderwerpen. HERO biedt hun informatie in verschillende vormen: blogs, annotaties bij jurisprudentie, praktijkgerichte artikelen én wetenschappelijke artikelen. De artikelen zijn van hoogwaardige kwaliteit en bieden oplossingen voor vraagstukken waarmee HERO-lezers worden geconfronteerd in hun dagelijkse praktijk.

 

De redactie van HERO bestaat uit juridische en bedrijfseconomische professionals en academici. Zij beschikken over een grondige kennis van en brede praktijkervaring met de onderwerpen waarop HERO zich richt. De HERO-redactie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de online aangeboden informatie. Annotaties en artikelen worden daarom pas vrijgegeven voor publicatie als deze positief zijn beoordeeld door de redactie.

 

Blogs, annotaties en artikelen worden geschreven door vakspecialisten. Dat kunnen redactieleden zijn, maar ook in de praktijk gewortelde auteurs die zich als medewerker gecommitteerd hebben om regelmatig bijdragen te leveren. Daarnaast kan het gaan om bijdragen van door de redactie vanwege hun specifieke deskundigheid aangezochte auteurs. En voor anderen die de HERO-lezer willen laten delen in hun kennis, ervaring en/of kijk op toekomstige ontwikkelingen, biedt HERO een perfect platform.

 

Wij zijn er zeker van dat HERO uw behoefte aan relevante en actuele informatie zal bevredigen. Sterker nog, dat vormgeving en inhoud van HERO u even enthousiast zullen maken als de redactieleden en de medewerkers van HERO zijn. Voor suggesties, opmerkingen en bijdragen houdt de redactie zich uiteraard aanbevolen.

 

De hoofdredactie

Jantine Hak, Karen Harmsen en Harold Koster