06 Nov 2020
praktijk

The battle of the schemes: een vergelijking tussen de WHOA en het nieuwe UK Restructuring Plan

De WHOA treedt op 1 januari 2021 in werking. Op 25 juni 2020 trad de Corporate Insolvency and Governance Act in werking, een ingrijpende wijziging van de Engelse insolventiewetgeving. Met die wijziging introduceerden de Engelsen ook een nieuwe herstructureringsprocedure: het Restructuring Plan. Die regeling voorziet eveneens in een regeling op basis waarvan de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en haar schuldeisers en aandeelhouders verbindend kan verklaren voor alle bij het akkoord betrokken partijen. Hoe verhoudt de Nederlandse WHOA zich tot het Engelse Restructuring Plan? Dit artikel adresseert een aantal van de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen beide regelingen.

De WHOA biedt een regeling op basis waarvan de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en haar schuldeisers en aandeelhouders betreffende de herstructurering van schulden kan homologeren. De homologatie leidt ertoe dat het akkoord ...

Inloggen

Mandatory field
Mandatory field
Wachtwoord vergeten?

Geen abonnement?

Dank voor uw bezoek! Als bezoeker van HERO kunt u onze blogs en wetenschappelijke artikelen inzien, alsmede een indruk krijgen van de noten en praktijkgerichte artikelen. Om alles in te kunnen zien dient u zich als abonnee aan te melden. Der eerste zes weken is nu bovendien gratis kennismaking.

Neem een abonnement

Keywords

Cross-border restructuring
Herstructurering
Insolventierecht
Internationaal Privaatrecht/IPR
Restructuring Plan
WHOA

Auteur(s)