Datamining, Robots en AI

© Auteursrecht voorbehouden. Op deze website is geen geautomatiseerde tekst- en datamining toegestaan.

© Copyright reserved. No automated text - and data mining is permitted on this website.”

 

M.A.D.Lex behoudt namens de auteurs van wie zij de relevante auteursrechten uitoefent nadrukkelijk het recht voor om de door deze makers vervaardigde auteursrechtelijk beschermde werken te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken voor doeleinden die te maken hebben met het trainen van kunstmatige intelligentie, waaronder maar niet beperkt tot (commerciële) tekst- en datamining in de zin van artikel 4 van de DSM-richtlijn en artikel 15o Auteurswet.

 

M.A.D.Lex, on behalf of the visual authors whose relevant intellectual property rights are managed by her, expressly reserves the rights to reproduce and/or otherwise use the copyright protected works created by these creators, in any manner for purposes of training artificial intelligence, including but not limited to (commercial) text- and datamining in the sense of article 4 of the CDSM directive and article 15o of the Dutch Copyright Act.”