Disclaimer

M.A.D.Lex heeft deze website met de uiterste zorg samengesteld. De site en alle informatie op de site in welke vorm dan ook, is eigendom van M.A.D.Lex, dan wel in licentie gepubliceerd, tenzij anders is vermeld. M.A.D.Lex besteedt zorg en aandacht aan de juiste invoer van alle gegevens op de site. De informatie op de site wordt met grote regelmaat ge-update. Bij de invoer van gegevens of informatie door M.A.D.Lex of door derden wordt grote zorgvuldigheid betracht. De site wordt regelmatig onderhouden. 

M.A.D.Lex heeft geprobeerd alle rechthebbenden van de gereproduceerde informatie te achterhalen. Indien u meent dat uw werk of werk waarop u rechthebbend bent zodanig is verveelvoudigd of gedistribueerd dat inbreuk wordt gemaakt op uw intellectueel eigendomsrecht of als u weet dat bepaald inbreukmakend materiaal beschikbaar is via de onze website, stel ons op de hoogte via marc@madlex.online. M.A.D.Lex kan echter op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden of verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden in de gegevens of informatie op deze site. Daar waar informatie of gegevens op deze site door derden worden ingevoerd, is M.A.D.Lex ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de actualiteit, correctheid of volledigheid van deze geplaatste informatie of gegevens. M.A.D.Lex aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve gegevens of informatie op de website. 

Aan alle informatie en prijzen die worden vermeld op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van M.A.D.Lex informatie, informatie diensten of producten van deze site openbaar te maken of te verveelvoudigen. 

Verwezen wordt naar de Algemene Voorwaarden van M.A.D.Lex bv die ook op deze site van toepassing zijn. 

Wanneer u problemen ondervindt op deze site, dan vragen wij u ons daarvan op de hoogte te stellen door een e mail te sturen naar marc@madlex.online; wij proberen dan het probleem voor u zo spoedig mogelijk op te lossen.

 

Slechts een deel van de (maar niet alle) content wordt verwerkt voor html publicatie met behulp van de / Only part (but not all) of the content is processed for publication with HTML Cleaner. Dit wordt niet bij de individuele contentelementen opgenomen / This is not mentioned at the end of individual elements.