18 Jan 2021
praktijk

De WHOA bezien vanuit het perspectief van de schuldeiser

Met de inwerkingtreding van de WHOA op 1 januari 2021 kan iedere schuldeiser, of deze nu wil of niet, in een WHOA-traject worden betrokken. Een geslaagd WHOA-traject kan ingrijpende gevolgen hebben voor een schuldeiser. Door middel van een WHOA-traject kan namelijk worden bewerkstelligd dat de openstaande vordering van de schuldeiser geheel of gedeeltelijk wordt kwijtgescholden of gewijzigd, zonder dat die schuldeiser daarmee instemt. Onderhavig artikel dient als leidraad voor een schuldeiser die met een WHOA-traject wordt geconfronteerd. De auteurs staan stil bij de rechten die een schuldeiser dan heeft en bij de belangrijkste wettelijke regels op basis waarvan de belangen van een schuldeiser bij zo’n traject worden gewaarborgd.

Inleiding

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is een nieuw herstructureringsinstrument ter voorkoming van faillissementen. Deze wet geeft de schuldenaar de mogelijkheid om zijn schulden vroegtijdig te herstructureren op basis van een akk...

Inloggen

Mandatory field
Mandatory field
Wachtwoord vergeten?

Geen abonnement?

Dank voor uw bezoek! Als bezoeker van HERO kunt u onze blogs en wetenschappelijke artikelen inzien, alsmede een indruk krijgen van de noten en praktijkgerichte artikelen. Om alles in te kunnen zien dient u zich als abonnee aan te melden. Der eerste zes weken is nu bovendien gratis kennismaking.

Neem een abonnement

Keywords

Faillissementsrecht
Herstructurering
Herstructureringsdeskundige
Insolventierecht
Schuldeiser
WHOA

Auteur(s)

Marike Boersen

Advocaat bij Bierman Advocaten

LinkedIn

Thijmen Ross

Advocaat bij Bierman Advocaten

LinkedIn