26 Apr 2021
noot

De Hoge Raad beslist: Rangwijziging bij pandrecht is mogelijk

Rechtsvraag

  • Rangorde van stille pandrechten gevestigd op dezelfde dag
  • Rangwijziging pandrechten mogelijk?
  • Vormvereisten voor rangwijziging
  • Reikwijdte inningsbevoegdheid pandhouder, beperkt tot verzekerde vordering?

In het kort

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 9 april 2021 (ECLI:NL:HR:2021:524) beslist dat en hoe rangwijziging van pandrechten mogelijk is. Dit arrest is van groot praktisch belang voor de financierings- en herstructureringspraktijk.

Inloggen

Mandatory field
Mandatory field
Wachtwoord vergeten?

Geen abonnement?

Dank voor uw bezoek! Als bezoeker van HERO kunt u onze blogs en wetenschappelijke artikelen inzien, alsmede een indruk krijgen van de noten en praktijkgerichte artikelen. Om alles in te kunnen zien dient u zich als abonnee aan te melden. Der eerste zes weken is nu bovendien gratis kennismaking.

Neem een abonnement

Auteur(s)

Stefan van Rossum

is advocaat bij Van Doorne N.V. te Amsterdam en lid van de redactie van deze uitgave.

LinkedIn