02 Aug 2021
noot

Afkoelingsperiode en aanvullende voorziening in het kader van de WHOA

Rechtsvraag

Heeft verzoekster voldaan aan de vereisten voor het afkondigen van een afkoelingsperiode? Kan een aanvullende voorziening worden getroffen waarmee de bevoegdheden van de pandhouder worden beperkt zonder dat verzoekster vervangende dan wel aanvullende zekerheid ten behoeve van Rabobank hoeft te stellen?

In het kort

Verzoekster is gestart met het voorbereiden van een akkoord ex artikel 370 lid 1 Fw. Rabobank is naar aanleiding van het deponeren van de startverklaring door verzoekster feitelijk overgegaan tot uitwinning van haar zekerheden. Om het akkoord voor te bereiden verzoekt verzoekster de afkondiging van een afkoelingsperiode voor twee maanden. Daarnaast wordt een aanvullende...

Inloggen

Mandatory field
Mandatory field
Wachtwoord vergeten?

Geen abonnement?

Dank voor uw bezoek! Als bezoeker van HERO kunt u onze blogs en wetenschappelijke artikelen inzien, alsmede een indruk krijgen van de noten en praktijkgerichte artikelen. Om alles in te kunnen zien dient u zich als abonnee aan te melden. Der eerste zes weken is nu bovendien gratis kennismaking.

Neem een abonnement

Auteur(s)

Thom Broer

Juridisch medewerker bij Van Iersel Luchtman Advocaten

LinkedIn