03 Nov 2021
noot

Betalingsonmacht of betalingsonwil? Onrechtmatig handelen door bestuurder bij een turboliquidatie

Rechtsvraag

Is sprake van onrechtmatig handelen door de bestuurder wegens het liquideren van een vennootschap zonder vereffening van de baten? En zo ja, wat is de omvang van de aansprakelijkheid van de bestuurder?

In het kort

X (appellant) is enig aandeelhouder en bestuurder van een Beheer B.V. en heeft zich tot borg gesteld voor de verplichtingen uit hoofde van een kredietovereenkomst tussen Rabobank (geïntimeerde) en Alpa-groep. Rabobank spreekt X als borg aan vanwege een faillissement van één van de ondernemingen van de Alpa-groep. Verder stelt Rabobank X aansprakelijk voor de geleden sch...

Inloggen

Mandatory field
Mandatory field
Wachtwoord vergeten?

Geen abonnement?

Dank voor uw bezoek! Als bezoeker van HERO kunt u onze blogs en wetenschappelijke artikelen inzien, alsmede een indruk krijgen van de noten en praktijkgerichte artikelen. Om alles in te kunnen zien dient u zich als abonnee aan te melden. Der eerste zes weken is nu bovendien gratis kennismaking.

Neem een abonnement

Auteur(s)

Thom Broer

Advocaat bij Van Iersel Luchtman Advocaten

LinkedIn