21 Mar 2022
praktijk

THEMA WHOA EN MISBRUIK 2. Standaardisering en detailinfo over voorperiode beperkt misbruik WHOA

Wat aan een WHOA-procedure vooraf ging, komt binnen de procedure maar summierlijk aan de orde. Hiermee bestaat de kans dat paulianeuze transacties verricht zijn of schuldposities zo gestructureerd dat verbonden partijen bevoordeeld zijn. Of de bestuurders van de schuldenaar vrezen het rechtmatigheidsonderzoek van een curator en besluiten om deze reden tot een WHOA-procedure.

De financiële ondernemingsinformatie die toegevoegd moet worden aan een akkoord is te oppervlakkig voor de schuldeisers om zich een “geïnformeerd oordeel te kunnen vormen”. Audit files zouden ter (digitale) inzage gegeven moeten worden aan de schuldeisers voor analyse of, als alternatief, aan de herstructureringsdeskundige of observator.

Doelstelling van de WHOA is om levensvatbare bedrijven die vanwege een te grote schuldenlast insolvent dreigen te raken, een instrument te bieden waarbij op een gecontroleerde manier tot schuldverlichting wordt gekomen. Bij een WHOA-procedure gaat...

Inloggen

Mandatory field
Mandatory field
Wachtwoord vergeten?

Geen abonnement?

Dank voor uw bezoek! Als bezoeker van HERO kunt u onze blogs en wetenschappelijke artikelen inzien, alsmede een indruk krijgen van de noten en praktijkgerichte artikelen. Om alles in te kunnen zien dient u zich als abonnee aan te melden. Der eerste zes weken is nu bovendien gratis kennismaking.

Neem een abonnement

Auteur(s)

Frank Driessen

Forensic auditor verbonden aan Joanknecht Forensics & Recovery

LinkedIn