16 May 2024
praktijk

Is de WHOA-rechter bevoegd in te grijpen in zeggenschapsrechten, in het bijzonder de ontslagbevoegdheid, van de algemene vergadering van aandeelhouders tijdens een akkoordprocedure?

In de WHOA is niets geregeld over hoe om te gaan met vennootschapsrechtelijke zeggenschapsrechten zoals de ontslagbevoegdheid van de AvA tijdens een akkoordprocedure. In dit artikel wordt beschreven dat in de praktijk een botsing tussen het insolventierecht en vennootschapsrecht kan ontstaan.

Inleiding

De op 1 januari 2021 in werking getreden Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) biedt de schuldenaar de mogelijkheid tot het aanbieden van een akkoord dat voorziet in het wijzigen van de rechten van schuldeisers en aandeelhouders, we...

Inloggen

Mandatory field
Mandatory field
Wachtwoord vergeten?

Geen abonnement?

Dank voor uw bezoek! Als bezoeker van HERO kunt u onze blogs en wetenschappelijke artikelen inzien, alsmede een indruk krijgen van de noten en praktijkgerichte artikelen. Om alles in te kunnen zien dient u zich als abonnee aan te melden. Der eerste zes weken is nu bovendien gratis kennismaking.

Neem een abonnement

Keywords

Aandeelhouder
Akkoordprocedure
Ava
Bestuurder
Ontslag

Auteur(s)

Jaap van der Meer

is partner bij Turnaround Advocaten