12 Jun 2024
praktijk

Lege boedelproblematiek: wie pakt het bonnetje op?

De lege boedelproblematiek is sinds jaar en dag een hot topic onder curatoren. De curator wordt in het faillissement aangesteld, maar de boedel is (nagenoeg) leeg. Een probleem voor de curator, maar ook voor schuldeisers. Uit het arrest van het gerechtshof Den Haag van 13 februari jl. blijkt dat schuldeisers dit probleem (kunnen) oplossen.

 

Auteurs bespreken naar aanleiding van die uitspraak de reeds voorgestelde oplossingen voor de lege boedelproblematiek, maken een summiere vergelijking met de Duitse aanpak in lege boedels en spreken tot slot de wens uit dat de lege boedelproblematiek ook in de politiek (weer) een hot topic wordt.

Inleiding

Het bewerkstelligen van een faillissement door een schuldeiser lijkt wettelijk betrekkelijk eenvoudig. De Faillissementswet (art. 1 Fw) stelt enkel als voorwaarden dat de schuldenaar is opgehouden te betalen en dat de schuldenaar (naast...

Inloggen

Mandatory field
Mandatory field
Wachtwoord vergeten?

Geen abonnement?

Dank voor uw bezoek! Als bezoeker van HERO kunt u onze blogs en wetenschappelijke artikelen inzien, alsmede een indruk krijgen van de noten en praktijkgerichte artikelen. Om alles in te kunnen zien dient u zich als abonnee aan te melden. Der eerste zes weken is nu bovendien gratis kennismaking.

Neem een abonnement

Keywords

Gebrek aan baten
Lege boedelproblematiek
Misbruik bevoegdheid
Waarborgen schuldeisers

Auteur(s)

Rowie Florijn

Advocaat Financiering, zekerheden en insolventie bij Holla Legal & Tax en daarnaast regelmatig aangesteld als curator in faillissement

LinkedIn

Alex in 't Veld

Advocaat Financiering, zekerheden en insolventie bij Holla Legal & Tax en daarnaast regelmatig aangesteld als curator in faillissement

LinkedIn