17 Dec 2020
blog

Inwerkingtreding Tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID-19

Blog

Op 17 december 2020 treedt de Tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID-19 in werking, zo volgt uit het Koninklijk Besluit gepubliceerd in het Staatsblad van 16 december 2020. 

Kort samengevat, bevat de Tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID-19 drie maatregelen om door coronacrisis getroffen ondernemingen te beschermen door (i) aanhouding behandeling faillissementsverzoeken, (ii) schorsing van andere verhaalsacties en (iii) tijdelijk verlenen betalingsuitstel. Voor meer informatie over de wet wordt verwezen naar het eerdere blog daarover.

Bron: https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20201216/publicatie_inwerkingtreding/document3/f=/vlemejznl7yw.pdf

 

 

Keywords

Betalingsuitstel
COVID
Faillissement
Faillissementsrecht
Tijdelijke wet

Auteur(s)

Marie-Hélène Berghuijs

Advocaat bij Toon Advocaten

LinkedIn